(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 3a  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7  No. 8  No. 9 

Pp-4395-22  Ozljeda

30. prosinca 2022.g.

Moje Napomene uz Zapisnik Ročišta 23. prosinca 2022.g.

Poveznice na preslike zapisnika ročišta (otvaraju se u ovom istom prozoru, no moja su pojašnjenja i upute ovdje (No. 7) u komentarima na nekoliko mjesta u zapisniku):

Stranica :  1   2   3

U transkribciji izpod, klikajte na poveznice, razpoređene na nekoliko mjesta u zapisniku, koje će vam za ta mjesta prikazati moje napomene.


Posl. broj: 66. Pp-4395/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Zagreb, Turinina 3

ZAPISNIK

sastavljen 23. prosinca 2022. pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu u žurnom postupku

Nazočni od suda:
Sutkinja: Bojana Atanasov
Zapisničarka: Lidija Grdunac

Tužitelj: PU zagrebačka, II. postaja prometne policije Zagreb
Okrivljeni: Miroslav Rovis
Prekršaj: članak 112. stavak 1. i 3. i članak 45. stavak 1. i 4. u vezi s člankom 293. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Započeto u 10:45 sati.

Utvrđuje se da su pristupili: okrivljeni Miroslav Rovis

Utvrđuje se istovjetnost okrivljenika, koji o sebi daje slijedeće podatke:

Okrivljeni MIROSLAV ROVIS, sin Mihovila i Kristine, rođen 28.11.1957. u Puli. državljanin RH, OIB 36664062702, VSS, dipl. ing. naftnog rudarstva, umirovljenik, udova, bez djece, sa mirovinom u iznosu od 3.250,00 kuna, prekršajno neosuđivan, s prebivalištem u Zagrebu, Vankina 4.

Okrivljenika se na temelju čl. 171. st. 1. Prekršajnog zakona, poučava da je dužan odazivati se sudskim pozivima i odmah priopćiti svaku promjenu adrese ili namjeru da promijeni boravište, a upozorava se na posljedice ako prema tome ne postupi (čl. 129. st. 1. i čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik, pozvan da se izjasni o podnesenom prigovoru izjavljuje:

Ostajem kod svojeg prigovora.

Sutkinja donosi

      r j e š e nj e

I  Na temelju čl. 244. st. 1. Prekršajnog zakona stavlja se izvan snage obavezni prekršajni nalog PU zagrebačke, II postaje prometne policije Zagreb Klasa: 211-07/22-4/65833 od 5. listopada 2022.

II  Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

Okrivljenika se poučava da se može očitovati o svim činjenicama i dokazima koji ga terete te iznijeti sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist (čl. 85 st.2. Prekršajnog zakona).

1


Okrivljenika se upozorava da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja (čl.171.st.2.Prekršajnog zakona) i da može imati branitelja tijekom cijelog prekršajnog postupka (čl.172.st.1. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik nakon što je upozoren o pravu branitelja izjavljuje: Branit ću se sam.

Prelazi se na ispitivanje okrivljenika, koji iskazuje:

Predmetne zgode upravljajući biciklom kretao sam se južnim nogostupom kolnika Antallove ulice u smjeru istoka brzinom od oko 25 km na sat,

Sjećam se dosta pouzdano, premda su dugi dani prošli od tad, jer sam istog dana bio nakanio javno ovako na Mreži, kad naučim tehniku (nije trivialna), pojasniti različitost između mojih izrečenih i ovih zapisanih izkaza, da sam ja rekao da sam vozio možda 25, možda 30 km/sat, možda više, možda manje, da ne znam jer nemam brzinomjer. I bez ikakve ljutnje, ali jednostavno sam bio sbunjen kad je sudkinja diktirala u zapisnik tih "oko 25 km na sat". Pa jasno sam bio rekao drugačije. Ali dobro, to vjerujem nije presudno. (ukloni)

dolaskom pred raskrižje s zapadnim kolnikom Avenije V. Holjevca ja sam, upravljajući biciklom s nogostupa preko sniženja nogostupa prešao na kolnik, ušao sam u raskrižje s namjerom da nastavim vožnju ravno u smjeru istoka prema Ulici D. T. Gavrana. Tada je na semaforu za kretanje u smjeru istoka bilo upaljeno zeleno svjetlo, pa sam ja bez usporavanja ušao u raskrižje.

Prije ulaska u raskrižje nisam provjeravao kreću li se vozila kolnikom Antallove ulice.

Kad sam ušao za 2 do 3 metra u raskrižje s moje lijeve strane je naišao osobni automobil kojim je upravljao Vlado Rašić, kretao se u istom smjeru kao i ja, kolnikom Antallove ulice u smjeru istoka, mislim da se kretao trakom za skretanje desno, ali ja njegovo vozilo nisam vidio sve dok me nije udario.

To vozilo me pretjecalo,

prošavši s moje lijeve strane i ispred mene i ja sam tada lijevom rukom, odnosno laktom i prednjim kotačem bicikla naletio na desnu bočnu stranu tog osobnog vozila,

nisam siguran jesam li udario prednju ili stražnju stranu tog vozila.

Od naleta sam odbačen za oko 5 do 6 metara i zatim sam pao na kolnik i to tako da sam ramenom udario u tlo i tom prilikom sam zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Također je i bicikl pao na kolnik.

Želim istaknuti primjedbu na činjenični opis prometne nesreće u obaveznom prekršajnom nalogu i smatram da je pogrešno navedeno da sam ja naletio na osobno vozilo jer je to osobno vozilo mene udarilo.

Predlažem da se kao svjedok ispita policijski službenik koji je obavljao očevid na okolnost je li utvrdio identitet svjedoka očevica prometne nesreće,

naime na mjestu nesreće bilo je tridesetak ljudi

ali ja ne znam podatke, ne znam ime niti jednog od ljudi koji su se zatekli na mjestu nesreće.

Osim toga tvrdim da je policijski službenik Ante Mrkonjić utvrdio identitet svjedoka očevica nesreće i da tog svjedoka treba pozvati da da izjavu.

Okrivljenik u spis predaje 4 fotografije raskrižja na kojem je došlo do prometne nesreće.

Okrivljenik želi predati u spis prijepis razgovora kojeg je snimio svojim mobitelom ne znajući da je isti uključen s policijskim službenikom Antom Mrkonjićem u vezi s prometnom nesrećom, a sud odbija primiti u spis takav podnesak jer je taj dokaz očito nezakonit.

Sud čita zapisnik o očevidu, izvješće II. postaje prometne policije Zagreb od 19. listopada 2020. Klasa: 211-04/20-P/26201, bolničku prijavu KBC-a Sestre milosrdnice na ime Miroslav Rovis, razgleda skicu i fotografije mjesta nesreće.

Čita se potvrda Odjela za prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa o osuđivanosti okrivljenika.

Završeno u 11.12 sati.

Nakon što je počitao zapisnik okrivljenik izjavljuje: Imam primjedbu na zapisnik u smislu da nisam precizno opisao tijek događaja te sada izjavljujem da prije uključivanja na kolnik nisam vidio nikoga ispred sebe, ni neposredno s moje lijeve ni s desne strane, odnosno dodajem nikoga nije bilo u mojoj blizini.

2


Okrivljenik, upozoren u smislu odredbe članka 120. stavka 1. Prekršajnog zakona, da ima pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da mu se zapisnik pročita, izjavljuje da je slušao glasan diktat zapisnika i da na njega nema primjedbi.

Sutkinja _________________ Okrivljenik ______________________

Zaprisničarka ______________________

3