7. listopada 2020.g.

Vodomjeri, ugradba, i povezani događaji (3)

(No. 1)  No. 2  No. 3 

Kako su VVG mastori za Mjernu Tehniku napravili kvar slavine

(i kako, vjerujem, da su morali raditi, a nisu)

Ova stranice sadrža množtvo slika stanja načinjenih 15. ožujka. Kako sam jučer, u utorak 6. listopada bio informirati se u Inspektoratu, gdje vele radi Covid-19 da su imali druge prioritete, te da pišem požurnicu, što sam i učinio, još gajim nadu da će postupati po mojoj prijavi.

Ova stranica upodpunjuje stranicu 2. Matica na kojoj su ti snagatori slamali snagu a da je nisu odpojili, i da su armirano crievo koje vodi na hladnu slavine svom silinom potegnuli i slavinu pokvarili, a tako i sifon, vidljiva je iz svih pozicija.

Vjerujem da bi svaki metalurgičar lako vidio cielu priču po ovim slikama, da je baš kako sam do sad dokumentirao. I tragovi paljenja, i zagrebanost te matice njihovim nepravilnim radom. (Nisam ja te struke, ali usudim se dokaznu moć ovih slika očekivati velikom.)

Napomena: sve sliedeće slike otvarat će se u istom prozoru, ako ti je brstitelj, preglednik, izpravno konfiguriran. Ako imaš dostatno velik zaslon ("ekran"), namjesti ovaj prozor s tekstom i taj prozor jedan pored drugog, da možeš i čitati i gledati istodobno.

zlostavljana matica majstora od vodomjera, prva slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, druga slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, treća slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, četvrta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, peta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, šesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, sedma slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, osma slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, deveta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, deseta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, jedanaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, dvanaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, trinaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, četrnaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, petnaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, šestnaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, sedamnaesta slika

zlostavljana matica majstora od vodomjera, osamnaesta slika