Re: Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice

Vrh stranice
Privitci:
Poruka kao e-pismo
+ (text/plain)
+ (text/html)
Izbriši ovu poruku
Auktor: željko šimičević
Nadnevak:  
To: miro.rovis
Subjekt: Re: Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice
čitaš li poruke ?

Dana 10. ožujka 2016. u 14:47 <miro.rovis@???> je napisao/la:

>                                 2016-02-25

>
> Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice
>
>  Molim štovanog Upravitelja Vankine 2,4,6,8,10 M. Kovačića, te
>  predstavnika suvlastnika B. Arbutinu, kao i štovane Viećnika Vankine
>  2,4,6,8,10 koji primaju ovu stranicu u obliku e-pisma na njihove
>  e-adrese da nađu moju molbu za dokumentacijom u poglavlju označenom u
>  tu svrhu jedinim zasebnim poglavljen naslova "Molba Predstavniku
>  Suvlasnika, Viećnicima, i Upravitelju zgrade". Ovo je međutim prije
>  svega Mrežna stranica za suvlastnike zgrade Vankina 2,4,6,8,10 koji su
>  iznimno neinformirani, a i praktički im je, time, i drugim načinima,
>  oduzeto pravo upravljanja zgradom, pa ne mogu ovu stranicu odveć
>  prilagoditi samo svrhi e-pisma. Hvala!

>
>  Do predstavnika suvlastnika, većina ste se, su-vlast-ici moji nad
>  zgradom, u to uvjerili, težko je uobće i doći. A ako želite jasne
>  informacije o vrlo bitnim stvarima, još bi moglo biti puno teže. Puno
>  teže! Niže ću o tome.

>
>  U prvom redu, pripravio sam vam na proučavanje naš [1]Međuvlastnički
>  ugovor iz 1997., nikad kasnije ne pročišćen, koji je, uz svakako
>  [2]Zakon o vlasničtvu, pravni temelj, pravilnik i referentno čtivo
>  prema kojem Vieće suvlastnika upravlja zgradom, kojem Vieću predsjedava
>  predsjednik koji je ujedno i predstavnik suvlastnika, u mandatu od,
>  pozor:

>
>  dvije (2) godine

>
>  od trenutka preuzimanja dužnosti i ovlaštenja, koje nastupa kad isti
>  budu izabrani od najmanje 50% + 1 suvlastnika.

>
>  Ovo je samo malčice prilagođeno tumačenje istog [3]Međuvlastničkog
>  ugovora koje je međutim podpuno u skladu sa [4]Zakonom o vlasničtvu. To
>  tumačenje je radi toga modificirano, jer se ugovor ne primjenjuje u
>  podpunosti, to jest nije ga moguće primjeniti gdje (nespretno i
>  neznalački) odstupa od [5]Zakonom o vlasničtvu, Provjerite sami! Članak
>  3. [6]Međuvlastničkog ugovora, drugi paragraf, glasi:

>
>  "Suvlasnici - stanari biraju Savjet stanara od 5 članova i 5 zamjenika.
>  U Savjet stanara ulazi po jedan predstavnik iz svakog ulaza.
>  Predstavnika ulaza biraju samo stanari tog ulaza. Savjet stanara bira
>  se na 2 godine. Savjet stanara bira između sebe predstavnika Savjeta
>  stanara. Savjet stanara odabire i zaključuje ugovore o honorarnom radu
>  za čistačicu, domara, blagajnika i predsjednika."

>
>  Po meni, bez dvojbe je da rieč "stanari" mora ovdje, radi tumačenja,
>  biti zamjenjena s riečju "suvlasnik". Stanar je bio naziv vlastnika
>  stanarskog prava u bivšoj državi (u kojoj je vlastnik zgrade bila ona
>  država). U ovoj smo, posjedovatelji vlastničtva, a ne nositelji
>  stanarskog prava, i kao su-vlast-nici smo subjekti međuvlastničkog
>  ugovora, pa se nazivamo suvlastnicima.

>
>  Vjerujem također da se već godinama rabi izraz "Vieće suvlastnika" a ne
>  "Savjet stanara", pa ni "Savjet suvlastnika".

>
>  Pa treba sve prepraviti, jer vode u dvojbe i nejasnoće izrazi i
>  rečenice poput:

>
>  "Savjet stanara bira između sebe predstavnika Savjeta stanara."

>
>  , a treba stajati "predsjednik Vieća suvlastnika koji je ujedno i
>  prestavnik suvlasnika". I njega ne bira Vieće suvlastnika, jer to ne bi
>  bilo u skladu sa Zakonom o vlasničtvu, nego ga biraju suvlasnikci.

>
>  Međutim, po meni, nema dvojbe da predstavničku vlast u zgradi, Vieće
>  suvlastnika i njegovog predsjednika koji je i predstavnik svih
>  suvlasnika, ili skraćeno samo: predstavnik suvlastnika, koju
>  posrjedničku, predstavničku vlast mi suvlastnici biramo da nas
>  predstavlja, nema dvojbe da se naš [7]Međuvlastnički ugovor može jedino
>  tumačiti da biramo svoje predstavnike ne na neodređeno vrieme, niti za
>  uviek, nego samo i jedino na dvije (2) godine.

>
>  A sadašnji prestavnik suvlastnika, uz ostale odredbe [8]Međuvlastničkog
>  ugovora kojih nije poznato da bi ih bio obdržavao, a koji je izabran
>  2008. ili 2009. godine (uzimam potonju za predpostavku u daljnjem
>  tekstu), trebao je, a nije, pokrenuti ponovni izbor predstavnika
>  suvlastnika još 2011., pa se kandidirati ako je htio ostati predstavnik
>  suvlastnika. Ali to nije učinio.

>
>  Ni te 2011. godine, a niti ikad poslije, sve do ove 2016. godine.,
>  nije, a bilo je u njegovim dužnostima i ovlaštenjima, naš predstavnik
>  suvlastnika pokrenuo izbore za Vieće Suvlastnika i Predstavnika
>  Suvlastnika.

>
>
>  Još jednom:

>
>  Mislim da dvojbe nema ni od kuda sa strane razuma i istine, da
>  predstavničku vlast u zgradi, Vieće suvlastnika i njegovog predsjednika
>  koji je i predstavnik svih suvlasnika, ili skraćeno samo: predstavnik
>  suvlastnika, koju posrjedničku, predstavničku vlast mi suvlastnici
>  biramo da nas predstavlja, nema dvojbe da se naš [9]Međuvlastnički
>  ugovor može jedino tumačiti na taj način da mi tu svoju malu vrlo
>  lokalnu vlast (vlast tek nad našom zgradom), biramo, te svoje
>  predstavnike, ne na neodređeno vrieme, niti za uviek, nego samo i
>  jedino na:

>
>
>  dvije (2) godine.

>
>
>  I još jednom:

>
>  Sadašnji prestavnik suvlastnika, uz ostale odredbe [10]Međuvlastničkog
>  ugovora koje mislim da nije obdržavao, a još manje zakon-otca istog
>  ugovora, [11]Zakon o vlasničtvu, i koji je izabran 2009. godine, trebao
>  je, a nije, pokrenuti ponovni izbor za predstavnika suvlastnika još
>  2011., pa se kandidirati ako je htio ostati predstavnik suvlastnika.
>  Ali to nije učinio sve do dan danas, sve do ove 2016. godine.

>
>  Nadam se da ste primili dva put ponovljeno gornje na znanje.

>
>
>  Ali bio sam rekao da: ako želite jasne informacije (od našeg
>  predstavnika suvlastnika) o vrlo bitnim stvarima, moglo biti vrlo težko
>  dobiti te informacije.

>
>  Provjerimo! Zatražimo da nam dade sve odluke koje je donio u zadnje
>  vrieme, a čija je sprovedba iminentna, ili će se relativno uskoro
>  početi sprovoditi.

>
>  (

>
>  Nemojte nikako smetnuti s uma viesti nekih slobodnijih dalekovidnica u
>  Zagrebu, poput Z1 TV-a (samo uzput: kako ne bih, koliko god desni
>  jesam, podupirao Milana Bandića, kad vidim da Zagrebačka vlast toliko
>  toga dobro radi; tih sloboda ne bi bilo da je netko kao Milanović na
>  vlasti u Zagrebu!)...

>
>  Nemojte nikako smetnuti s uma, prema viestima i širim izvješćima nekih
>  slobodnijih dalekovidnica u Zagrebu, poput Z1 TV-a, koja nas je dosta
>  dobro informirala o tom predmetu, nemojte smetnuti s uma u kojoj bi se
>  mjeri uvođenje termalne regulacije u zgradi moglo pokazati promjenom u
>  lošije stanje nego dosad (pa čak i katastrofalno stanje, čak i za
>  većinu suvlastnika!). Uvođenje te termalne regulacije moglo bi se
>  pokazati kao čak i nova prikrivena krađa po tolikim stambenim zgradama
>  širom Hrvatske. Ne zaboravite da je pred Ustavnim Sudom Republike
>  Hrvatske tužba protiv zakona po kojem bismo morali uvesti tu
>  termoregulaciju! I znajte da je najnaprjednija velika Europska zemlja,
>  Njemačka, odbacila množtveno, a pogotovu nije uvela mandatorno uvođenje
>  termoregulacije!

>
>  Ovu temu u zagradi navodim, jer je jedan od poteza naše lokalne, nad
>  zgradom "vlade" bez legitimiteta, jer joj je davno iztekao mandat,
>  upravo ta termoregulacija, o kojoj nije bilo 50% + 1 odluke za od
>  strane suvlastnika, koliko ja znam.

>
>  )

>
> Molba Predstavniku Suvlasnika, Viećnicima, i Upravitelju zgrade
>
>  (Upravitelju ukratko naglašavam: ukoliko bi predstavnik suvlastnika
>  tražio načine da ne informira, mi ostali suvlastnici, uvjeren sam, bit
>  ćemo mu zahvalni ukoliko nam on pošalje donje materiale.)

>
>  Pa, štovani predstavniče suvlastnika, evo ti javno upućujem molbu da
>  meni, a posrjedstvom mene i svima koji će čitati ove Mrežne stranice,
>  dadeš na uvid sve odluke i svu dokumentaciju u vezi s predstojećim
>  zahvatima na zgradi, posebice u vezi s tom termoregulacijom.

>
>  Plan moj je: pregledati odluke i dokumentaciju, te postaviti na Mrežu
>  ono što se postaviti dade, primjerice bez kršenja privatnosti
>  suvlastnika objavom njihovih imena.

>
>  I, kad smo već pri komuniciranju, koje je s tobom težko i naporno
>  ostvarivo, uljudno te molim da mi dostaviš u elektroničkom obliku popis
>  sadašnjih mojih suvlastnika. Uvjeren sam da vlast u zgradi mora dati
>  suvlastnicima isti popis na jasan uvid, a vlast bi prema
>  [12]Međuvlastničkom ugovoru zapravo trebalo biti Vieće Suvlastnika, no
>  ono pretežito samo saznaje od tebe tvoje odluke, ti ga čak niti ne
>  konzultiraš za mišljenje, a kamoli da, po istom našem ugovoru kojeg ti
>  moraš biti čuvar i izvršitelj, a ne kršitelj, glasujete, cielo Vieće,
>  na sastancima s kojih suvlastnici moraju dobiti na uvid zapisnike, koje
>  bi zapisničar sastavljao, zapisničar kojeg nikad pod tvojim
>  predsjedanjem bilo niti nije...

>
>  Rekoh, uvjeren sam da vlast u zgradi mora dati suvlastniku na jasan
>  uvid popis njegovih suvlastnika, a to je u 2016. po svoj prilici
>  datoteka u Exel-u, računalnom programu za tablični prikaz podataka

>
>  (

>
>  između ostalih razloga i zato što je isti prikladan i u svrhu
>  primjerice prikupljanja podpisa, što je pravo svakog suvlastnika, a za
>  što je bolje imati tablice suvlastnika u elektroničkim znakovnim
>  kodovima -- "character encoding" --, ili prevodive u znakovne kodove,
>  što u tu svrhu vjerovatna Excel datoteka jest, nego tablice na papiru,
>  koje bi onda tablice trebalo ručno prepisivati ili nekim
>  optičkim-znakovno-prepoznavateljskim --"optical character
>  recognition"-- programom nakon skeniranja ručno u tablice u
>  elektronskom znakovlju prevesti

>
>  ).

>
>  I rekoh, vlast u zgradi trebalo bi biti Vieće Suvlastnika, a ne samo
>  predstavnik suvlastnika. Potonji samo predsjedava, i čuvar je pečata, i
>  ovlaštenik da podpisuje u ime, zgrade. On nije jedini odlučitelj o
>  skoro pa svemu, zgrade, nego ovlaštenik sa vrlo određenim dužnostima i
>  okvirima ovlasti, okvirima prava, i okvirima odlučivanja.

>
>  Ali moram dodati: imamo mi i Upravitelja zgrade, kojem pristojbu
>  plaćamo, i koji skrbi za našu zgradu.

>
>  Stoga odlučujem ovo e-pismo, koje je ujedno i stranica na Mrežnoj
>  lokaciji www.vankina2-10.com (u dogledno vrieme na naslovnici iste i na
>  sliedećoj, a kasnije samo na toj sliedećoj stranici: [13]Netransparento
>  Upravljanje i Moguće Posljedice), poslati i onim članovima Vieća
>  Suvlastnika kojih e-adrese imam, te na e-adresu našeg upravitelja u
>  GSKG-u.

>
>  Između ostalog, planiram također poduzeti još jedan pokušaj da našeg
>  predstavnika suvlasnika vratimo k susretljivijoj i otvorenijoj
>  komunikaciji i razmjeni mišljenja, ta da ga privolimo na obržavanje i
>  Zakona o vlasničtvu, i Međuvlasničkog ugovora naše zgrade, te da se
>  prepusti Vieću da o pitanju [14]Uvođenja Svjetlovodne Mreže u Vankinoj
>  2-10 iznese svoje mišljenje, a onda po potrebi referendumom pita
>  suvlastnike što suvlastnici hoće, a ne da predstavnik suvlasnika, kao
>  što je to bio slučaj po pitanju Svjetlovodne u dosadašnjoj priči (koja
>  još ima neizpričanim stranica, vjerujem), donese odluku i saobći je,
>  kao da je ova zgrada njegovo vlasničtvo, a ne da on ima samo neka
>  ograničena, ali ne nikako sva, ovlaštenja, u vezi iste.

>
>  Nije na odmet opet podsjetiti i predstavnika suvlastnika, i sve ostale,
>  da naš predstavnik suvlastnika nema mandat u svim okolnostima
>  odlučivati. Ne! On treba provoditi odluke suvlastnika. Postoje siva
>  područja gdje se ne može tražiti odluka većine suvlastnika, kao
>  primjerice, kad treba hitno djelovati, a pečat i podpis ovlaštenog
>  suvlastnika je nužan... Ali ne u skoro pa bilo kojoj situaciji kao što
>  već godinama naš predstavnik suvlastnika to čini...

>
>
>  Ali ovdje se moram također požaliti i na veliku tromost vas
>  suvlastnika, kao da smo još u socializmu i kao da smo tek nositelji
>  stanarskog prava, a država odlučuje a ne mi...

>
>  Nitko nam ovo ne će urediti, ako to mi ne uredimo. Iznad nas ovdje nije
>  niti Država! Pa prestanite biti tako tromi, dragi moji suvlastnici!...

>
>  Jer, s druge strane, meni je težko raditi bezplatno, i odtegliti za
>  preko stotinu drugih vlastnika. Imam loše izkustvo da se nije poštovala
>  [15]odluka Iniciativnog Odbora da samo posljednje dane odradim uz
>  naknadu troškova i minimalnu satnicu... I ostao je gorak okus
>  nezahvalnosti i podsmjeha.

>
>  U plodu mog rada uživa onaj kome ste dali povjerenje... Ali ja i ne
>  želim više biti vaš kandidat za predstavnika suvlastnika.

>
>  Ono što bih ja želio, jest da kao Viećnik imam uvid u sve odluke koje
>  se donose, pa da mogu sprječiti loše odluke kao što je bilo ukidanje
>  uporabe izvrstne privatne, jeftine satelitske antene, te kao što je
>  bila kupnja naših doista biednih, a skupih, dizala.

>
>  Ali ne želim taj posao raditi bezplatno. Ne želim biti samo onaj kojeg
>  će sadašnji predstavnik suvlastnika (ili bio on i budući ako ga ponovno
>  izaberete; ili postao budući netko drugi) obavještavati o svojim
>  odlukama, bez da i sazove Vieće Suvlasnika koje bi o tom moralo
>  odlučiti, a ne on...

>
>  Ja bih želio biti u Vieću za ulaz Vankinu 4, pa da kao takav, sa svom
>  razpoloživom dokumentacijom meni na uvidu, mogu sve vas ovim putem,
>  preko Mreže, a po potrebi i tiskanjem za one koji Mrežu nemaju,
>  obavještavati o zbivanjima i opominjati o mogućim lošim posljedicama,
>  ukoliko se neka odluka donese, neki podpis i pečat negdje stavi, ili
>  ukoliko se bilo što drugo bitno dogodi ili se ne dogodi što bi se
>  trebalo dogoditi...

>
>  I ne bih ni tražio neku veliku naknadu za moj rad, ali pokriće mojih
>  troškova, te mog truda po satnici recimo čistačice ili studentskog
>  servisa, to biste mi morali odlučiti dati, i to dio unapried, jer sam
>  ostao vrlo prikraćen kad sam mjesecima radio upravo na tome da se svi
>  složimo, prije 7-8 godina... I sve vam to vrieme i trud darovao, a htio
>  da platite minimalno samo moj zadnji dan rada.

>
>  Inače idem i ja možda u vašu vrstu letargije, ako me neki inat ipak ne
>  potjera da još djelujem...

>
>
>  Pa bih molio za podržku barem od nekih od vas dragi suvlastnici. Javite
>  se. Imate, ako ne drugo, moj poštanski sandučić (a i velikog sandučića
>  moje Udruge, ako vam treba, imam jedino ja ključeve), imate moje
>  prezime na zvoncu i govornom uređaju ("speakerphone-u") Vankine 4, a
>  imate i [16]moje brzoglase i adresu e-pošte.

>
>  U protivnom mogli bismo krenuti u nove poraze. Spomenuh te poraze, a
>  vriedi ih opet ponoviti:

>
>  Poraz kao što je uplata svih nas za satelitsku antenu koja je i dan
>  danas zdrava, djelatna, na susjednoj zgradi na Meštrovićevom trgu, ali,
>  nakon promjene lokalne vlasti u zgradi možda 7-8 godina nakon uvođenja
>  te satelitske, zapuštanje svih izvedenih radova za istu i prelazak na
>  bolestno skupu kablovsku B-net dalekovidnicu umjesto te već-u-uporabi
>  vlastite-dieljene-s-još-tri-zgrade satelitske antene (ostale tri zgrade
>  istu i dalje rabe; slikopis o tome u pripravi).

>
>  Te poraz kao što je [17]nabava preuzkih dizala.

>
>  Takovo što možda nam se i ponovno sprema, jedino što bi ovog puta moglo
>  biti, sa novom termalnom regulacijom, još gore. Moglo bi biti, ne
>  tvrdim da će biti, nego da bi moglo biti, katastrofalno.

>
> References
>
>  1. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  2. http://www.vankina2-10.com/Pravno/Zakon_o_vlasnistvu.php
>  3. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  4. http://www.vankina2-10.com/Pravno/Zakon_o_vlasnistvu.php
>  5. http://www.vankina2-10.com/Pravno/Zakon_o_vlasnistvu.php
>  6. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  7. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  8. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  9. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  10. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  11. http://www.vankina2-10.com/Pravno/Zakon_o_vlasnistvu.php
>  12. http://www.vankina2-10.com/Pravno/medjuvlasnicki_ugovor.php
>  13.
> http://www.vankina2-10.com/Index/2016-02-25-Netransparento-Upravljanje.php
>  14.
> http://www.vankina2-10.com/Index/2016-02-17-Uvođenju-Svjetlovodne.php
>  15. http://www.vankina2-10.com/Arbutina_soli_pamet_00.html
>  16. http://www.vankina2-10.com/kontakt.php
>  17. http://www.vankina2-10.com/Opomene/dizala-2008

>
> --
> Miroslav Rovis
> Zagreb, Croatia
> http://www.CroatiaFidelis.hr
>