Korespondencija e-poštom stanbene zgrade Vankina 2,4,6,8,10 u veljači/ožujku/travnju 2016.

Top Page

Napomena Ovaj prikaz za moje Suvlastnike, priređen uz pomoć programa Lurker, je još donekle manjkav...

Informacija za moje suvlastnike, međutim, ima obilje. Pregledajte!

(Ako jeste, mogli ste zamjetiti da, primjerice, tražilice koje su vam se prikazale uobće ne rade, kao ni menu-ji... Ali većina poveznica skoro svih stranica su savim izpravne i uporabljive, pa i slike, a neke bi vas trebale jako zaintrigirati, pa i razveseliti, se prikazuju!

Mogao sam i tražilice i menu-je urediti, ali ima vas vjerovatno samo nekoliko kojima je toliko stalo do zgrade da ćete pregledati ponešto od svog ovog mog truda koji ulažem...)

...

15. travnja 2016.
je sav tekst ove stranice obnovljen

I u ovim privim redcima su najnovije preporuke.

Svakako pogledajte (ali naslov samo govori koje je razprave ta poruka dio): Re: odgovor suvlasniku miroslavu rovisu, i pregledajte slike ugradbe instalacija svjetlovodne ("optičke") mreže u Vankinoj 4, do šestog kata, to jest do mog stana (ali na takav način da se lako može instalacija nadograditi za bilo koji drugi stan).

Recite svim suvlastnicima da sada nema preprjeka da bilo koji od njih dogovori s, po svoj prilici samo T-com-om ove 2016. godine (ali za to krivite onog tko je Amis odbio, Borisa), i ugradi svjetlovodnu. Ali tamo sve pročitajte i prosudite.

Hoću međutim naglasiti još i ovdje: Možete mi doista zahvaliti, jer stanovi u kojima je dostupna za ugradbu svjetlovodna, više vriede nego gdje je nema.

...

Još uviek je dosta napora da dosadašnje dopisne razprave prikažem na Mreži... Pa ostavljam i sve poruke anonimnog suvlastnika Klage Klage-a, da se malo zabavite ;-) ... Naravno od njih nema koristi, pa vam ne jamčim da ih ne ću u budućnosti trajno izbrisati.

Koristim priliku, međutim, da još jednom zahvalim Peraku što prati što radim za zgradu, i što je odgovorio na moj vrlo bitan priedlog:

Re: FW: popis suvlasnika

ovom porukom:

Re: FW: popis suvlasnika

Čega sve novog još ima, čak nisam ni u stanju sve kratko i pregledno nabrojati... Puno toga je nedorečeno...

Posebice me brine stanje o vezi s razdjelnicima, koje doista traži brojnije angažiranje suvlastnika da se zaustavi ta možda vrlo opasna prievara nego samo nas par koji ipak o tome razmišljamo, tim više što jučer zastupnik u Hrvatskom Državnom Saboru Pravaš Ivan Kirin, na svoje pitanje o razdjelnicima, u istome Hrvatskom Državnom Saboru, na "aktualnom satu", nije uobće dobio od Ministra Panenića ni blizu suvisao odgovor o njihovoj zakonitosti, te obvezatnosti ugradbe, i zapriećenosti ili ne-zapriećenosti kazni za one koji ih ne budu ugradili... To pitanje i odgovor mogli ste vidjeti i čuti samo ako ste pratili, recimo, izravni prienos na kanalu Hrvatskoga (bez "Državnoga") Sabora...

O razdjelnicima se šuti skoro koliko i o prievari i krađi s MIG-ovima...

Ne mogu sam puno učiniti u vezi razdjelnika. Pa stoga, ako netko od vas, moji suvlastnici, ima znanja i dokumentacije i e-adrese protu-razdjelničkog tabora, potrudite se i povežimo se s njima!

Jer ta prievara se nadvila nad cielu Hrvatsku, a dave nas nekom izmišljenom bezkrajnom zloćom Hrvatskog novog "Ustaštva" (a dok četničtvo orgija po mnogim većinski Srbima naseljenim krajevima i u Hrvatskoj, da ne govorimo dalje na istok...).

Nadvila se ta prievara u ovo vrieme u kojem je u Hrvatskoj 325,000 blokiranih... Sada evo, mnogima, mi uključeni, prieti i ova prievara sa pogađačima topline (što bi trebao biti naziv za te tragikomične sprave, tragikomične ako ih se primieni na zgrade poput naše, gdje nimalo, ali baš nimalo ničemu, osim prievari, ne mogu poslužiti...)...

Radi naprjednih tehnika koje moram svladati, još nisam ni provjerio je li možda ipak Brlečić jučer ili danas odgovorio na moj upit, kojeg možete naći u istoj novijoj poruci koje sam poveznicu već dao iznad:

Re: odgovor suvlasniku miroslavu rovisu

Da lakše nađete pitanje, evo potražite: "I sad bih molio Brlečića, mog predstavnika ulaza, također bez mandata, " i čitajte odatle.

I svakako treba još iztaknuti da se u podpunoj poruci od koje je ostalo samo ovoliko za Mrežu:

FW: popis suvlasnika

(vidljivo je da je ostalo samo pet redaka sa tekstom "(message/external-body)" svaki sa svojim imenima uklonjene datoteke, primjerice prva uklonjena datoteka je: "0000220b00003c82-1458221244-15490.pdf")

svih pet (5) PDF datoteka sadrže nove popise svih sadašnjih suvlastnika po ulazima 2,4,6,8 i 10 naše zgrade u Vankinoj ulici. Naravno, uklonio sam te popise iz te Mrežne stranice.

A svakom od vas mojih suvlastnika, nakon što verificiram elektroničku adresu s koje biste mi se javili, mogu poslati iste datoteke s popisima svih naših suvlastnika na tu njegovu/njenu elektroničku adresu.

Na koncu, ja u budućnosti želim biti jedan od dvojice Viećnika Vankine 4, pa već sada želim pokazati da kanim odgovorno vršiti tu dužnost, ako budem na nju izabran od svojih suvlastnika u mom navedenom ulazu.

...

odavdje izpod je stari tekst iz ožujka 2016.

...

Možda započeti od najnovije elektroničke poruke, moje, našem upravitelju u GSKG-u, te Viećnicima zgrade, i svim Suvlastnicima Koliko još do Excel popisa suvlastnika? bilo: Netransparentno….

Tu možete vidjeti protuzakonitost na djelu u vidu odugovlačenja odgovora na moj zahtjev, koji je podpuno legitiman, a već dvadeset dana jedini odgovor od strane nešeg predstavnika suvlastnika je SMS poruka od nekoliko rieči, nastala u posebnim okolnostime, koje i koju tamo prenosim.

Ili započeti od jedine elektroničke poruke koju mi je predstavnik suvlastnika ikad poslao:

odgovor suvlasniku miroslavu rovisu

Ah, taj odgovor (kojeg je dosta težko bilo i prirediti za Mrežu) je zapravo u PDF slici (koja vjerujte jest samo slika umetnuta u PDF formata datoteku)

Taj bi vam se odgovor-slika trebao otvoriti na poveznici pod drugom spajalicom, drugim privitkom pod riečima:
+ (application/pdf)
na toj stranici, koje kriju poveznicu:
+ (application/pdf)

Ako klikanjem na to poveznicu (iz tog e-pisma-stranice ili odmah ovdje iznad s ove stranice, ista je poveznica) ne čitate "Članovima Vieća suvlastnika" (pardon, "Vijeća suvlasnika" sa "j" i bez "t", po vuka-karadžićici), "i suvlasniku Miroslavu Rovisu", javite!

Ipak prije nego to učinite, da vam još pokušam dati uputu: ukoliko vam se ne otvara u novom prozoru ta PDF datoteka, snimite je na svoj tvrdi disk i preimenujte u, recimo, Arbutina-Rovisu.pdf. Važan je ovaj završetak u imenu: ".pdf", točka, "p" "d" "f". I tada klikanjem na to datoteku ona će vam se otvoriti.

Napomena u travnju 2016.: toliko je bitno proučiti metodu kojom, naš predstavnik suvlastnika kojemu je prije preko pet (5) godina mandat iztekao, radi, da sam odlučio napisati zasebno, tomu posvećeno e-pismo, koje vam je na razpolaganju u ovom odjeljku lokacije www.vankina2-10.com kao, evo, zasebna mrežna stranica:.

Re: odgovor suvlasniku miroslavu rovisu. Kraj napomene. Nastavak starog teksta.

Možete naravno, krenuti i od samoga početka, od:
program Lurker pomaže informirati suvlastnike
ili na:
Vankina 2,4,6,8,10 stanbena zgrada, upravljanje
gdje možete kliknuti na poveznicu pod tekstom:
Pregledaj najnovije poruke
i tu vam je doista obilje poruka nudi. Tko hoće raditi da ostvarimo atmosferu sloge i zajedničkog odlučivanja o našem vlasničtvu, radi čega doista prvo moramo zaustaviti toliku samovolju i svojeglavost glavnog protagoniste, doista ima puno materiala za proučavanje!

I, još da vam svrnem pozornost, elektroničke adrese sudionika u razpravi nisu javno vidljive, i ne će biti vidljive ni ako jednog dana budem poveznicu stavio u menu-je stranica www.vankina2-10.com.

Za sada je jedini pristup ovim stranicama objavljen (bit će to, ako Bog da, sutra ujutro, 16. ožujka 2016.) naljepnicama na vanjska stakla ulaza Vankine 2, Vankine 4, Vankine 6, Vankine 8, i Vankine 10

I tako će ostati barem dok se ne primire neki poput Viećnika Vankine 10 Šimićevića, koji bi predstavljao svoje suvlastnike u ulazu, a ne bi radio poslove vezane u predstavljanje, kao što je razmatrati moje predmete o kojima sam Viećnicima, predstavniku suvlastnika, i Upravitelju, pisao, te ovdje na www.vankina2-10.com obavještavam sve voljne-da-saznaju suvlasnike o istima... Vidi njegovo odbijanje da radi na:
Re: Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice
i na:
Re: odgovor suvlasniku miroslavu rovisu
te moj odgovor, ne više na njegovu adresu e-pošte:
Re: Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice
već preostalim primateljima Viećnicima.

I dopustite ovdje napomenu: program Lurker je star program, prilagođen tek da naprjedan koristnik (iz sfere Linux Slobodnog Otvorenog Izvornika Software-a, "Free Open Source Software") može nekako iznaći kako ga uporabiti... Razprave ("thread", niti, slied odgovora e-pisma na e-pisma) su ponegdje popucale. Ovdje, sa Šimićevićevim poruka je to čak i manje vidljivo... Ali Borisovu poruku nikako nisam uspio dobiti da se pojavi u svojoj razpravi, jer ona je zapravo odgovor na ovu moju poruku:
svjetlovodna za t-com (sa privitkom)

Tako da bi zapravo ta moja poruka trebala biti prva u razpravi, i obuhvaćati i Šimičevićeve poruke, ali se samo dio prikazuje u jednoj razpravi, najveći dio koji se prikazuje djelomično ali nepodpuno dobro je možda:
Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice

---

Ako ima itko tko želi raditi, i obćenito pomoći, da poslovi u zgradi postanu zakoniti i transparenti, i na dobrobit sviju suvlastnika, bez nametljive svojeglavosti i tajnovitosti, javite se!

Imate i puce "Kontakt" na redovitim stranicama ovih Neslužbenih Stranica Vankine 2,4,6,8,10. Uporabite ga.