Kontakti Neslužbenih Stranica Vankine 2,4,6,8,10

 

 

 

Miroslav Rovis, suvlastnik u Vankinoj 4/VI, 01/6602633 091/2660202,
miro.rovis [at] croatiafidelis.hr

 

Napomena: budući sam "Ustaša" za udbaše koji nikako da vlast u mojoj Hrvatskoj ne prepuste ipak toliko, toliko (barem HDZ) boljima od sebe, događa mi se da filtriraju pozive na moje brzoglase (telefone). Dogodi se da me ljudi zovu, brzoglasni ("telefonski") uređaj je pokraj mene, a ne zvoni, a da mi je poziv upućen, saznam tek kad sam kasnije ručno pregledam pozive u mom 091 brzoglasu. Posebno su se takva tzv. filtriranja događala kad sam radi ukazivanja na izbornu prievaru od strane tadašnjeg Ludog Cara Milanovića surađivao sa nekim članovima, te savjetnicima HDZ-a u njihovoj središnjici kod Džamije. Nakon te suradnje, ili: više je to bio moj pokušaj da ih potaknem da jače zaviknu koliko su prjevareni, izradio sam ovaj slikopis (i u njeg ugradio tekst, pri kraju, u kojem tu suradnju dokumentiram):
Žurba Ludog Cara i Izborna Čudesa (Nova 2015-11-08).
Ali svakako pogledajte i informaciju o novoj cenzuri protiv mene s današnjim nadnevkom 2016-02-17 na:
www.croatiafidelis.hr (na onoj stranici moj slikopis, "video", je samo postavljen --bez mog znanja, ali slikopis je pod takvom licencom da ga je slobodno širiti-- nakon ukidanja i mojeg Vimeo kanala, na kojem je izvorno bio od mene taj moj slikopis postavljen).

Primite samo na znanje da ja odgovaram na poziv kad me se zove i da odgovaram na e-pisma (ali ne provjeravam inače e-poštu prečesto; sada mi je stanje imati ili nemati svjetlovodnu, pa hoću i češće). Ako ista k meni dospiju. Na Gentoo Forumima imate više mojih dokaza cenzure s kojom se srećem na Mreži ("internet-u"):
Postfix smtp/TLS, Bkp/Cloning Mthd, Censorship/Intrusion
(ili jednostavno tražite po mojem imenu i prezimenu, naravno, ukoliko znate engleski).