Kontakti Neslužbenih Stranica Vankine 2,4,6,8,10

stranica izrađena 17. veljače 2016.

male izmjene 8. te 13. veljače 2020.
tekst dakle ima redke, pa i samo dielove redaka napisane 2020.g. u izvornom tekstu iz 2016.g.

za kontakt vam je bolja ova stranica sa www.CroatiaFidelis.hr

 

Miroslav Rovis, suvlastnik u Vankinoj 4/VI, 01/6602633 091/2660202,
miro.rovis [at] croatiafidelis.hr

 

Napomena: budući sam "Ustaša" za udbovce koji nikako da vlast u mojoj Hrvatskoj prepuste ipak toliko, toliko (barem HDZ) boljima od sebe (bio je to Karamarkov HDZ, Plenki-Z ne podupirem ni najmanje), događa mi se da filtriraju pozive na moje brzoglase (telefone). Dogodi se da me ljudi zovu, brzoglasni ("telefonski") uređaj je pokraj mene, a ne zvoni, a da mi je poziv upućen, saznam tek kad sâm kasnije ručno pregledam pozive u mom 091 brzoglasu. Posebno su se takva tzv. filtriranja događala kad sam radi ukazivanja na izbornu prievaru od strane tadašnjeg Ludog Cara Milanovića surađivao sa nekim članovima, te savjetnicima HDZ-a u njihovoj središnjici kod Džamije. Nakon te suradnje, ili: više je to bio moj pokušaj da ih potaknem da jače zaviknu koliko su prjevareni, izradio sam ovaj slikopis (i u njeg ugradio tekst, pri kraju, u kojem tu suradnju dokumentiram):
Žurba Ludog Cara i Izborna Čudesa (Nova 2015-11-08).
Taj je Ludi Car inače nedavno postao predsjednikom Republike Hrvatske. O tome je Črlenom Khmeru to. Vrnul se je Zombi!
Mislim da je ugašena ta stranica iznad...

Izvorna stranica na Vimeo-u jest (danas 13. veljače 2020.g. bila je dostupna, hm... meni dustupna): Žurba Ludog Cara i Izborna Čudesa (Nova 2015-11-08)
Ali ništa čudno ako opet počnu cenzurirati moje stranice. Indikacija već ima da im dosta smetam...

Ali svakako pogledajte i informaciju o novoj cenzuri protiv mene s današnjim nadnevkom 2016-02-17 na:
www.croatiafidelis.hr/index_2017-08-08.php (na onoj stranici moj slikopis, "video", je samo postavljen --bez mog znanja, ali slikopis je pod takvom licencom da ga je slobodno širiti-- nakon ukidanja i mojeg Vimeo kanala, na kojem je izvorno bio od mene taj moj slikopis postavljen).

Primite samo na znanje da ja odgovaram na poziv kad me se zove i da odgovaram na e-pisma (ali ne provjeravam inače e-poštu prečesto; sada mi je stanje imati ili nemati svjetlovodnu, pa hoću i češće). Ako ista k meni dospiju. Na Gentoo Forumima imate više mojih dokaza cenzure s kojom se srećem na Mreži ("internet-u"):
Postfix smtp/TLS, Bkp/Cloning Mthd, Censorship/Intrusion
(ili jednostavno tražite po mojem imenu i prezimenu, naravno, ukoliko znate engleski).