(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 4 

Dodatni Opis i Poziv Svjedocima

20. listopada 2022.g.

Materiale za ovaj slikopis snimih 8. svibnja 2021.g., pola godine nakon Udara, osim dielova zvučnog zapisa ("voiceover"-a) koje snimih 19. i 20. listopada 2022.g.