2016-02-17
Uvođenje Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10

2016-02-25
Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice

---

2016-02-26

Nametnuta i Nepotrebna Fiktivna Zabrana

Bila je to, dok nisam saznao i proučio zakon, zapravo djelatna, a nepostojeća, zamišljena u našoj sviesti, zabrana od strane našeg predstavnika suvlastnika, da operator (T-com, ali vriedi jednako i za bilo kojeg drugog u Republici Hrvatskoj), meni uvede svjetlovodnu (optičku) nrežu! Mislio sam da to ne mogu bez njegovog podpisa i pečata zgrade!

Pročitajte koliko smo razumjeli... Ah ne!, ne samo ja, nego i drugi u zgradi, Viećnici, te predstavnik suvlastnika, nisu razumjeli bolje, ne!, u starom tekstu kojeg sam prvo objavio na ovu temu prije skoro deset dana: Uvođenje Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10. Ali ne samo mi. Čak i Ericssonov djelatnik, pa i T-com-ova podržka varirali su u sudovima s protekom vrjemena u ovom predmetu.

Sad je tek sve jasno, i vdjet ćete na koncu današnjeg članka zašto žurim završiti s ovom peripetijom.

Kasno jutros nazvao me djelatnik Ericssona koji će u Vankinoj 2,4,6,8,10 postavljati svjetlovodnu infrastrukturu (po svoj prilici u već postojeće B-net-ove kanalice), za T-com (o hoće, ako ima i trunke poštivanja zakona RH, te zdrave pameti i imalo odlučivanja i od Vieća Suvlastnika, što je način upravljanja po našem Međuvlastničkom ugovoru, a ne samovolja, podkriepljena ovdje i nedostatkom želje da se uobće informira, samo jednog jedinog čovjeka na položaju predstavnika suvlastnika)...

Kasno jutros nazvao me djelatnik Ericssona koji će u Vankinoj 2,4,6,8,10 (bude li razumnosti i poštivanja zakona RH) postavljati svjetlovodnu za T-com za sve koji to budu htjeli.

Po zakonu, ja ne moram ni dobiti odobrenje od Vieća Suvlastnika da moj (sadašnji) operator provede k meni svjetlovodne instalacije i da od sad surfam 100-njak puta brže nego dosad.

(

Bez preuveličavanja! Svjetlovodna mreža jest neusporedivo brža od do prije nje najbolje konekcije: aDSL-a. Ima ona i ponekad i nekih problema i zastoja. To su redovito kraća, do vrlo kratka, razdoblja kad je Mreža, koju dobivamo iz Njemačke, preobterećena, ali mogli bi to biti samo početni "trudovi" koji će proći. Potražite sami na http://forum.pcekspert.com koji je nekako naš najbolji Forum u Hrvatskoj, možda najstručniji i najotvoreniji... Ne kažem i najkorektniji.

)

Ne treba naš vrli predstavnik suvlastnika ništa podpisati ni opečatiti pečatom zgrade kojeg bi morao biti poštivatelj i čuvar u uporabi na korist svima, a ne zlorabitelj prema svome ćefu, ništa on, za samo mene! (vidi izpod zašto naglasak) ne treba podpisati i opečatiti, da ja već sliedećeg tjedna i surfam 100-njak puta brže, i polako se pripravljam da stranice https://www.vankina2-10.com i druge svoje stranice, ako Bog da, sa vlastitog poslužitelja služim vama i u sviet

(

Poslužitelj --"server"-- za ne-prevelik promet, pišem da podučim one koji to možda ne znaju, može biti i najobičnije računalo. Ono što je potrebno da poslužitelj lifra stranice pouzdano širom svieta, jest, pokraj znanja koje ipak mora biti na zavidnoj razini, a ja se toj razini možda polako ipak približavam, samo još velika količina i velika brzina ostvarivog prometa, po jedinici vrjemena, sa tog poslužitelja, a što omogućuje jedino i samo svjetlovodna mreža... konačno!..., te još i dostupnost

Eh u vezi dostupnosti moram biti izravan: dostupnosti će biti ako se Hrvatske tajne službe konačno uljude prelazkom pod nadležnost stručnjaka, poput Miroslava Tuđmana, Nikole Brzoje, i Admirala Davorina Domazeta-Loše iz/ili sklonih Domoljubnoj Koaliciji, bez velikih smetnji koje primjerice zna davati Most preko "svojih" ministara, primjerice Vlahe Orepića ministra unutrašnjih poslova, što je uvijeno, i sàm Milijan Brkić jučen na Togonalovom "Otvorenom" rekao... Rekoh, da, još je i dostupnost nužna za vlastiti poslužitelj. Velim to jer su mi, budući da ne vodim skojevske nego desne vrste ne-vladinu udrugu, bez ikakvih sredstava iz proračuna, toliko dosad cenzurirali da je to sramota za jednu državu... Obratite samo pozornost na zadnje njihovo djelo cenzure koje opisah pri dnu prvog mog članka na www.vankina2-10.com ove sezone: Uvođenje Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10, kod "Žurba Ludog Cara i Izborna Čudesa (Nova 2015-11-08)."... Ta dostupnost doista ovisi o konačnom civiliziranju, bar donekle, naših tajnih službi, odnosno, konačnom odlazku Milanovićevog Drage Lozančića i ekipe koji su radili protiv Hrvatske Predsjednice, s čela SOA-e...

)

Ali sigurno se sada pitate kako to? Kako to ne treba naš "šef" ništa podpisati? Kako to ja mislim?

Objasnio mi je to drugim rječima, također vrlo jasnim, i djelatnik Ericssona jutros u brzoglasnom razgovoru, ali da ne bude nedoumice kod Viećnika iz Vieća Suvlastnika, ja ću citirati Zakon o elektroničkim komunikacijama na koji me je isti uputio.

I to ćete sami, i Viećnici i svi Suvlastnici koji posjetite stranice https://www.vankina2-10.com, jer meni je mrzka polu-tajna komunikacija nekoliko "iniciranih", kakvu se provodi nad našom zgradom, i budem li imao podporu od strane drugih suvlastnika, gdje materialna potpora nikako više nije na posljednjem mjestu, jer sam jako osiromašio a razni uređaji moje računalne opreme stare i postaju nepouzdani, radit ću da to promjenimo i da ponovno ostvarimo transparento i pošteno upravljanje Vankinom 2,4,6,8,10 kakvo je bilo u doba pokojnoga Ivana Žganeca, i žao mi je reći, nikad poslije...

Ali velim, to ćete i sami, i Viećnici i svi Suvlastnici koji posjećujete stranice https://www.vankina2-10.com i ovo čitate, moći provjeriti na mjerodavnim stranicama HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije.

Unošenjem

Zakon o elektroničkim komunikacijama

u tražilicu https://www.duckduckgo.com (ne ću valjda google-ati? Velika Hobotnica Mreže, Schmoog, čitaj "šmug", je najbolji suradnik NSA-a, tajne službe S.A.D.-a koja vrši množtvene žetve podataka --"mass data harvesting"-- kršeći svako pravo na privatnost, a surađuje sa, to jest prodaje svoje špijunske-vrsti mrežne usluge po potrebi praktički svim tajnim službama svieta), dobio sam:

http://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elektroničkim-komunikacijama ( pročišćeni tekst zakona: NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 --dakle sa svim promjenam do danas )

kao i:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340018.html (prva objava ovog zakona)

U prvoj objavi bilo je, za našu pravnu nedoumicu, puno jasnije, na jednom mjestu, nedaleko od ovog naslova i pod ovim člankom:

Značenje pojmova
Članak 2.

lahko je naći i razumjeti:

41. pravo puta: pravo pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, što obuhvaća i kabelsku kanalizaciju, kao i druga s tim povezana prava koja čine teret na nekretnini na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema. Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine obvezan je trpjeti pravo puta i suzdržati se od bilo kakve radnje kojom bi se na bilo koji način ometalo ostvarivanje tog prava,

Pa raztumačimo gornje u za nas bitnim izričjima. Vjerujem da će se svi čtioci složiti da ovaj stavak govori o ugradbi i t.d. elektroničke komunikacijske mreže, infrastrukture, i opreme, u koju podpada i svjetlovodna mreža, infrastruktura i oprema.

Bitan dio ovdje za nas je: "vlasnik nekretnine obvezan je trpjeti pravo puta i suzdržati se od bilo kakve radnje kojom bi se na bilo koji način ometalo ostvarivanje tog prava".

Koliko god naravno vlastnik nekretnine nije naš predstavnik suvlastnika, on se doista ponaša kao da jest... Aaahhhh! No dobro, on kao predstavnik svih suvlastnika te nekretnike, ili nas svih kao kolektivnog vlastnika nekretnine, ne može, u ime svih nas (što nažalost čini i kad, doista, sprovodi samo svoj ćef ili vrlo neinformiranu jedino-svoju odluku), on ne može, u ime svih nas, bivajući tada, pravno, u svojstvu vlastnika nekretnine, vrlinom i pravnom valjanošću njegovog podpisa i pečata zgrade, on ne može odbiti pravo puta od operatora (to je u mom slučaju T-com, ali može biti i Amis, Iskon, Optima, bilo tko) do koristnika (do mene, ili do bilo kojeg drugog suvlastnika).

Jer, još jednom:

Vlasnik nekretnine obvezan je trpjeti pravo puta i suzdržati se od bilo kakve radnje kojom bi se na bilo koji način ometalo ostvarivanje tog prava.

Kako je Ericssonov djelatnik meni u brzoglasnom razgovoru objasnio, ja, ako mi je volja, njega ne moram ništa pitati da ni podpiše ni opečati, nego mogu jednostavno zatražiti Ericsson da sprovede od petlje u prizemlju do mene, instalacije samo za mene, imam po zakonu na to pravo.

Međutim bio je neki posebni naglasak puno više pri vrhu kojeg sam obećao objasniti... Čekaj da vidim... Da!

Da, mogu ja tako. Ali nisam ja sebična životinja kakvi neki jesu. Dragi moji suvlastnici, ja nemam samo svoju korist na umu, kao nažalost i poneki Viećnik, po svoj prilici... Jer ovo je već trebalo do sad dati bar nekakve reakcije od nekih od njih, ali meni nikakva komunikacija od bilo kojeg Viećnika stigla nije. Nego su ponašanja evo takva da sam od jednog Viećnika, s kojim sam više puta doista uljudno razgovarao, dobio e-adresu tek nakon prigovora što mi je nije dao... Dragi Viećnici, niste vi za svoj račun samo predstavnici pojedinih ulaza, nego trebate ostale suvlasnike informirati i obćenito djelovati na korist sviju suvlastnika bez da vas se moljaka za informacije i djelovanje...

Ali naravno, treba vaš rad platiti, i jedni druge (i ostali suvlastnici bez iznimke, jer Zakon o vlasničtvu ne poznaje suvlastnike s većim ili manjim pravima prema tome jesu li izabrani da budu predstavnici diela --samo ulaza-- ili svih suvlasnika ili nemaju posebnih predstavnićkih dužnost...), i jedni druge trebamo nadzirati radite li dobro ili loše ili uobće ne radite... Inače nam se u Vankinoj ne piše dobro... Platiti vas svi ostali suvlastnici trebamo, a vi dobro raditi trebate...

(Što se plaćanja tiče predlažem istu tarifu kao i za sebe, na razini satnice čistačice ili studentskog servisa, ali ne može, jer očito nije učinkovito, biti 0 kn za vaš rad!)

Ali ja, dragi moji suvlastnici, nemam samo svoju korist na umu nego sviju nas.

Kakvog, molim vas, bi to smisla imalo, da se ja, pa onda netko drugi, pa onda netko treći, u, recimo mom stubištu, sjeti, eh sad će meni (T-com, Amis, ili koji god) ugraditi svjetlovodnu?

Kakvog smisla? Posebne ugradbe čas za ovog, čas za onog?

Nego, vrli naš, hajde dosad samo neobavješteni predstavniče suvlastnika (neobavješten istina vlastitom krivicom: jednostavno si odlučio više ne razgovarati i ne slušati), sazovi Vieće suvlastnika, bez odgađanja, a mislim da trebaš u ovom slučaju pozvati i mene jer cielu stvar pokrećem ponovno darujući svoj rad bezplatno i tegleći za sve ostale suvlastnike, i:

Zatraži mišljenje od svakog člana Vieća, i daj odluku na glasovanje, a ne da ono što samo jedna jedina osoba, koja si uviek samo i jedino ti, da ono što jedan misli da jest pravo bude po tom jednom jedinom, tebi, odlučeno, nego neka se svaki Viećnik izjasni što misli i neka glasuje, treba li dati podpis predstavnik suvlasnika i zapečatiti pečatom Zgrade "SUGLASNOST" kakvu je Ericssonov djelatnik donio meni, i...

Zapišite zapisnik po konačno već jednom određenom, na početku sastanka, zapisničaru, zapišite zapisnik sa tog sastanka i objavite ga na svim oglasnim pločama u naših pet ulaza Vankine 2,4,6,8,10...

... I gotova (ova) priča.

U nadi da kod Viećnika ima još razbora i razumievanja,

Ali nije još gotova, jer, proučavajući isti Zakon, vidim da je dosta izmjena bilo, i treba citirati pročišćeni tekst zakona.

Pa, u svrhu još veće jasnoće, citirat ću i pročišćeni zakon (

koji sadrži sve promjene do danas, na gore već navedenoj je službenoj stranici

http://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elektroničkim-komunikacijama

), koji ne sadrži ista izričja kao njegova prva inačica objavljena:

Zagreb, 19. lipnja 2008. i podpisana od Predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića, a koju sam dosad citirao iznad...

Pa ću, koliko sam uspio razumjeti, za našu pravnu nedoumicu možda najbolje upute u zakonu potražiti u ovim preslikanim izričjima:

Korištenje općeg dobra i nekretnina drugih na temelju prava puta
Članak 28.
(1) Smatra se da infrastrukturni operator ima pravo puta ako je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, uz ispunjavanje bilo kojeg od sljedećih uvjeta:
V. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE I USLUGE
Opće ovlaštenje
Članak 31.
(1) Operator ima pravo postaviti, upotrebljavati i davati na korištenje elektroničku komunikacijsku mrežu te pružati elektroničke komunikacijske usluge na području Republike Hrvatske bez pribavljanja posebnog ovlaštenja, uz uvjete utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Na temelju općeg ovlaštenja operator ima pravo:
-- obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
-- graditi, postavljati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s odredbama ovoga Zakona,
-- pregovarati i dogovarati se o pristupu i međupovezivanju na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
-- biti određen operatorom jedne ili više univerzalnih usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U gornjem citatu vidite isto ono pravo puta, kao i u prvoj inačici zakona. U ovom pročišćenom tekstu to pravo puta nalazimo u sliedećim preslikanim citatima:

Članak 2.
...
47. pravo puta: pravo pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća i kabelsku kanalizaciju, kao i druga s tim povezana prava koja čine teret na nekretnini na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema,

Ne postoji u pročišćenom zakonu izričje:

"Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine obvezan je trpjeti pravo puta i suzdržati se od bilo kakve radnje kojom bi se na bilo koji način ometalo ostvarivanje tog prava,"

ali vjerujem da se ono u podpunosti podrazumieva temeljem Općeg ovlaštenja navedenog u Članku 31.

Postoji primjerice i ovo izričje kojeg preslikavam:

Korištenje općeg dobra i nekretnina drugih
Članak 27.
(1) Operatori javnih komunikacijskih mreža imaju prava infrastrukturnog operatora na cijelom području Republike Hrvatske, što obuhvaća gradnju, održavanje, razvoj i korištenje elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture na općem dobru, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Operator (T-com, Amis, bilo koji) jednostavno imaju pravo na te radove i gradnju "na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba" gdje podpadamo i mi. To pravo može im se, od strane vlastnika nekretnine, uzkratiti samo u posebnim okolnostima, no pisanja mi je dosta, nađite sami u kojim okolnostima. Naputak: štetnost po zdravlje ili okoliš i još poneka okolnost.

POZOR: U tu, još poneku okolnost sigurno, sigurno ne spada nepostojanje pristanka 50% + 1 posto suvlastnika da se jednome koristniku izvedu radovi. Sigurno, sigurno ne!

Kako god, mislim da smo riedak slučaj. Svi se jagme za svjetlovodnom, a mi bi, po ne-djelovanju našeg predstavnika suvlastnika, ili ne-djelovanju viećnika, i obćenito tromosti ostalih suvlastnika, kršeći zakon, ostali radije valjda na sporom aDSL-u...

Čak i sada kad po cieni, koliko vele (nisam podrobno izpitivao) podjednako košta i stari aDSL i svjetlovodna! Možda je tek samo malo skuplja svjetlovodna, premda je višestruko puta višestruko bolja, jer hej, zarađuje se dosta na tromosti napuštanja stare tehnologije!

I konačno, dajem vam da to sprovedete, do konca sledećeg tjedna, izključivo.

Izključivo, jer ne pokrenete li baš ništa, i ne javite li mi baš ništa, do sredine tjedna, kad bi najkasnije ovo trebalo biti odlučeno, jer je sav posao izlaganja zakona već od mene evo obavljen, i treba samo provjeriti i razumjeti o čemu se ovdje radi...

Do kad bi od onih koju po Međuvlastničkom ugovoru odlučuju ovo trebalo biti odlučeno, a to su Vieće Suvlastnika, a ne samo predsjednik istog, koji je i predstavnik suvlastnika.

Jer ako ni od koga ništa, ja ću svoje zakonsko pravo možda jednostavno uporabiti i možda jednostavno uvesti sebi svjetlovodnu, bez ikakva daljnjeg pitanja, na navedeni način koji idealan nije nikome... Jer možda moja prilika koju sad imam inače meni prođe...

Ali je još manje nego je ne-idealan taj način, još je manje podnošljivo ovo stanje, i ovoliko, ne dogodi li se pokretanje Vieća Suvlastnika, uzaludno objašnjavanje i uvjeravanje uprave naše zgrade.

Pa vas molim, nemojte da bude uzaludno. Pokrenite se! Hvala!

Završimo konačno s ovom peripetijom. Stavite jedini ovlašteni podpis (koliko god više podpis istog nije legitiman, jer nije razpisao izbore nakon izteka svog mandata 2011. godine Gospodnje), i pečat zgrade na tu "SUGLASNOST" i ovlastite istog predstavnika suvlastnika da bez novih sastanaka dade takvu SUGLASNOST za bilo kojeg drugog operatera (Iskon, VIP, Amis, Optima...). Jedino je to dobro za sve suvlastnike. Još jednom hvala!

I ako naš vrli predstavnik suvlastnika nastavi ciediti komarca dok je devu proždirao svih ovih punih pet (5) godina koliko je naš nelegitiman predstavnik jer mu je iztekao mandat prije pet (5) godina... Pri čem kad velim komarac mislim na njegovog vječnog komarca kojeg ciedi: "Ah, ne mogu ništa bez 50% + 1 suvlastnika.", jer je to valjda jedino što hoće, prema potrebi, samo prema potrebi, sprovoditi iz cielog Zakona o vlasničtvu... Ako to se zbude, pitajte ga gdje je 50% + 1 podpisa za termoregulaciju ako je dogovara, kao i gdje su bili podpisi za neke druge radove, primjerice na stepenicama na ulazu u zgradu. Nije ih bilo nigdje! Tek kao primjer... Ali skoro bih se kladio da će isti i opet ciediti tog komarca... Ne daj Bože. Bio ja u tome ovog puta u krivu. Smiluj nam se Gospode, ne bilo kako se pribojavam!