2016-02-17

Uvođenje Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10

Napomena neposrjedno prije objelodanjivanja: Ericsson može još za koji da produljiti rok ugradnje svjetlovodne za T-com.

Napisati ću za moje suvlastnike koliko znam, jer mi je želja da ne moraju moji suvlastnici ulagati toliko truda da se informiraju o ovom predmetu koliko sam ja, dosad, morao uložiti.

S druge strane, tko od suvlastnika zna bolje i više, neka me obaviesti, da mogu izpravke napisati, i prenieti ostalim suvlastnicima.

Stanje

U našoj (navedenoj u naslovu) zgradi postoji djelomično uvedena svjetlovodna (optička) mreža.

Imaju je samo B-net-ovi koristnici (koji su od istog zatražili da prieđu na tu uslugu, ali B-net u našoj zgradi pruža uslugu svjetlovodne preko stare tehnologije koaksijalnog kabela), a kada su je uveli? To ću vam moći reći kad to saznam.

 • B-net su, međutim, za uvođenje svjetlovodne, koristili postojeću infrastrukturu koju su bili postavili još kad su uveli kablovsku dalekovidnicu (koju su u zgradu bili uvedeni u vidu tvdke kćeri, oko 2005 godine plus minus 2-3 godine, prema sjećanju; kojom prilikom smo ostali bez zdrave vlastite postojeće djelatne satelitske antene koju smo dielili sa još dvije zgrade u Vankinoj i najbližom zgradom na Meštrovićevom trgu, a koju satelitsku antenu te zgrade i dalje rabe)...

  Jasno je da su oni tu postojeću infrastrukturu (uključujući one tzv. kanalice --ženski rod, množina-- koje svi vidimo po našim hodnicima), morali sve poskidati da sprovedu svjetlovodne kabele do svojih koristnika, i obnoviti ih (nije to odveć obsežan posao.)

  I tu od ranije postojeću strukturu obnovili su oni bez ikakvog dopuštenja (koje ne tvrdim da je bilo nužno izhoditi od suvlastnika --ali odmah niže sliedi navodna potreba za dopuštenjima--), te, posljedično, bez skupljanja podpisa suvlastnika da isto dopuštenje odobri većina od najmanje 50% plus jedan suvlastnik.

 • Amis nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

 • Iskon nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

 • Optima nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

 • T-com nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

 • VIP nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

 • <Ako-ima-u-RH-još-koji-ISP isti> nema za svoje koristnike u zgradi uslugu svjetlovodne mreže, i možda, bez skupljanja 50%+1 podpisa suvlastnika, ako bude prema tumačenju našeg predstavnika suvlastnika, ne može ponuditi svojim koristnicima u zgradi (bili suvlastnici ili zakupci/najmoprimci) uslugu svjetlovodne mreže. Eto uzporednice.

Zaplet

Dopustite da sada ukratko kažem da sam ja, Miroslav Rovis, koji vam ovo pišem, kad prije tjedan dana dobih, na ponavljani zahtjev za uvođenjem svjetlovodne mreže, od jednog od gornjih "zabranjenih" ISP-ova (objašnjenje karakterizacije sliedi izpod), ponudu za uvođenje svjetlovodne u moj stan, vidjevši da obrazac suglasnosti za uvođenje iste koji mi je tom prigodom uručen treba podpisati i opečatiti naš predstavnik suvlastnika, krenuo informirati se o tom predmetu.

I dopustite mi da ukratko kažem, bez, za sada, citiranja i davanja poveznice na zakone i odredbe i primjere koji to određuju i prikazuju, a svi uglavnom sa www.hakom.hr, stranicama Hrvatske regulatorne agencije, dopustite mi da vam ukratko kažem, da u zgradi poput naše, u kojoj je sprovedena svjetlovodna mreža, različiti operatori, različiti ISP-ovi moraju jedni drugim omogućavati pristup, svaki operator/ISP bilo kojem drugom operatoru/ISP-u, njegovim koristnicima, bez ikakva ometanja.

Eh, ali... Ali, naš predstavnik suvlastnika tvrdi da je za bilo kakvo "kopanje" po zgradi, rad na zidovima, bušenje, čega bi moglo biti (ali vidjet ćete niže i da ne bi moralo biti), prilikom uvođenja svjetlovodne od strane ponekih operatora/ISP-ova svojim koristnicima, potrebna suglasnost 50% + 1 svih suvlastnika. Pa sliedi da... (sliedi ono obećeno objašnjenje one karakterizacije)

Pa sliedi iz toga, da su operatori/ISP-ovi, svi osim B-net-a, pa i moj sadašnji (T-com, od kojeg dobih ponudu uvođenja svjetlovodne, ali bio bi isti slučaj da je bilo koji drugi operator osim B-net-a), sliedi iz toga da su svi ostali operatori/ISP-ovi djelotvorno "zabranjeni".

Jer njima je, tumačenjem našeg sada već dugogodišnjeg predstavnika suvlastnika, vlastitim koristnicima u zgradi uslugu svjetlovodne mreže djelotvorno "zabranjeno" pružiti. Ako i jest teoretski moguće, ipak je to djelotvorno nemoguće. Recite mi, tko će od vas tek tako ostaviti svoj posao ili zabavu ili brigu, da bi počeo obilaziti naših 140-tak stanova i sakupio 50% + 1 suvlastničkih podpis?... Nemojte mi reći da je to mali posao, jer znam kako to izgleda i koliko je to posla. Skupljao sam podpise suvlastnika 2008 godine i to je nezaboravno dug posao.

Rješenje?

Rješenje se sastoji u provjeri jedne činjenice.

Evo je: moguće je, i izvođač radova uvođenja instalacija za svjetlovodnu mreežu, tvrdka Ericsson Nikola Tesla, koji su jedini izvođač radova u Republici Hrvatskoj, daju svojim uljudnim i čestitim djelatnicima, kako sam saznao u razgovoru s onim od njihovih djelatnika koji mi je donio obrazac suglasnosti na koji je potreban podpis našeg predstavnika suvlastnika i pečat naše zgrade, Ericsson Nikola Testa, dakle, daje uputu svojim djelatnicima koji uvode svjetlovodnu mrežu za bilo kojeg ISP-a u RH, da postupe prema mogućim dodatnim uvjetima koje zahtjeva vlast u zgradi u koju uvode svjetlovodne instalacije, a vlast smo mi su-vlast-nici, putem našeg predstavnika su-vlast-nik-a. [*]

A dobio sam izričito uputu od strane Ericsson-ovog djelatnika, da mi kao zgrada možemo u suglasnost staviti stavku da zahtjevamo da se rabe već postojeće instalacije.

Potrudio sam se postaviti podpitanja koja će dodatno pojasniti ovu bitnu pojedinost. Ona je naime bitna, jer ukoliko se ne bude moralo "kopati", to jest bušiti radi postavljanja novih kanalica nego će se rabiti već postojeće B-net-ove kanalice, onda ne bi više trebalo biti ikakovog razumnog razloga za djelotvornu "zabranu" većine ISP-ova, prema stavu predstavnika suvlastnika.

Pa sam upitao djelatnika Ericsson-a: ima li u kanalicama dosta mjesta i za nove ne-B-net-ove kabele?

Ima.

Uviek?

Da.

I još je djelatnik Ericsson-a dodao da, ukoliko bismo za to pitali B-net... (Pogodite što bi B-net rekao. Ostavljam vam da zaklučite sami što bi B-net rekao.)

Dakle kvaka je u tome da mi to moramo zatražiti, dodatnom stavkom u suglasnosti za izvođenje radova uvođenja svjetlovodne mreže, i B-net se nema što buniti. Nije njihovo pravo da se protiv naše odluke bune, kao što im nije pravo da imaju monopol na svjetlovodnu u našoj zgradi.

Svakako bih ovdje dodao da nikad meni dragim i štovanim suvlastnicima ne bih preporučio B-net, ali više o tom ako budem smogao snage ovih dana dotjerati dodatno ove stranice.

Ovdje treba dodati da Ericsson ne čeka u nedogled. Od dana predaje obrazca za suglasnost čekaju deset (10) dana na stavljanje podpisa i pečata, a onda ponuda od strane ISP-a za koga izvode te radove prestaje vriediti. (Napomena prije postavljanja na mrežu: to je početni rok, Ericsson može taj rok kad su koristnici zainteresirani i traže produljenje roka, i produljiti)

U mom slučaja iztek je sutra-prekosutra.

Našeg sam predstavnika suvlastnika puno puta uzalud, a par puta s malo, ali ipak nešto, uspjeha kontaktirao (primjerice: nevjerovatno ali istinito: hvala Bogu, moje liepljenje obaviesti na ulazna vrata o novìnama na ovim stranicama naš predstavnik suvlastnika sada odobrava, jer se podpada pod informiranje suvlastnika), i upoznat je sa svime prije svih vas (napominjem da je i meni trebalo nekoliko dana da polovim sve konce kako stvari stoje).

Zaključak

Ukoliko moja suglasnost za izvođenjem radova dobije podpis i pečat ("žig"), za sve vas koji ste kod bilo kojih drugih operatora/ISP-a više ne će biti ovih problema s kojima se ja evo već punih tjedan dana bavim, ukoliko uporabite kvaku zahtjeva da se rabe postojeće instalacije objašnjenu iznad:

Amis će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

Iskon će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

Optima će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

T-com će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

VIP će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

<Ako-ima-u-RH-još-koji-ISP isti> će moći unapriediti svojim koristnicima uslugu ugradnjom svjetlovodne mreže.

 

Miroslav Rovis, suvlastnik u Vankinoj 4/VI, 01/6602633 091/2660202,
miro.rovis [at] croatiafidelis.hr

Napomena: budući sam "Ustaša" za udbaše koji nikako da vlast u mojoj Hrvatskoj ne prepuste ipak toliko, toliko (barem HDZ) boljima od sebe, događa mi se da filtriraju pozive na moje brzoglase (telefone). U utorak sam bio u stanu, blizu brzoglasa kad me netko zvao sa broja: 01 6x0223x (prikrio sam dio broja), a da mi je poziv upućen, saznao sam tek kad sam ručno pregledao pozive u mom 091 brzoglasu. Posebno su se takva tzv. filtriranja događala kad sam radi ukazivanja na izbornu prievaru od strane tadašnjeg Ludog Cara Milanovića surađivao sa nekim članovima, te savjetnicima HDZ-a u njihovoj središnjici kod Džamije. Nakon te suradnje, ili: više je to bio moj pokušaj da ih potaknem da jače zaviknu koliko su prjevareni, izradio sam ovaj slikopis (i u njeg ugradio tekst, pri kraju, u kojem tu suradnju dokumentiram):
Žurba Ludog Cara i Izborna Čudesa (Nova 2015-11-08).
Ali svakako pogledajte i informaciju o novoj cenzuri protiv mene s današnjim nadnevkom 2016-02-17 na:
www.croatiafidelis.hr (na onoj stranici moj slikopis, "video", je samo postavljen --bez mog znanja, ali slikopis je pod takvom licencom da ga je slobodno širiti-- nakon ukidanja i mojeg Vimeo kanala, na kojem je izvorno bio od mene taj moj slikopis postavljen).

Primite samo na znanje da ja odgovaram na poziv kad me se zove i da odgovaram na e-pisma (ali ne provjeravam inače e-poštu prečesto; sada mi je stanje imati ili nemati svjetlovodnu, pa hoću i češće). Ako ista k meni dospiju. Na Gentoo Forumima imate više mojih dokaza cenzure s kojom se srećem na Mreži ("internet-u"):
Postfix smtp/TLS, Bkp/Cloning Mthd, Censorship/Intrusion
(ili jednostavno tražite po mojem imenu i prezimenu, naravno, ukoliko znate engleski).

 

[*] Kako vidite, "suvlastnik", premda se čita suvlasnik, piše se, sa "t", jer dolazi od "vlast", ako, kao Hrvati, pišemo za oči, premda čitamo za uši ("Piši za oči a čitaj za uši." je pravilo u Hrvatskom jeziku), kao što su pisali Gundulić, Mažuranić otac, i Brlić-Mažuranić kći i mnogi veliki Hrvatski pisci... Naravno ako čitate kao što pišete, tako vam to nije, ali čitaju kako pišu jugoslaveni i Hrvati neznalice ili koji se Hrvatskog jezika i pravopisa srame, ili ga čak i mrze koliko su, ako i ne znaju i ne priznaju da jesu, jugoslavenizirani. Vratite se korienima Hrvati!