Preslici Međuvlasničkog Ugovora suvlastnika Vankine 2,4,6,8,10 :

[ transcribcija ]   stranica 1   stranica 2   stranica 3   prilog 1   Anex I   Anex II   Anex III   Anex IV   Anex V