nadnevak izrade ove stranice: 12. ožujka 2009.

nadnevak manjih ispravaka: 2. travnja 2009.

Štovani suvlasnici Vankine 2-10!

Boris Arbutina nastavlja ništa ili malo šta osim administrativnih poteza činiti, i uz to neistine i polulaži širiti kao da bi bile istina.

Počnimo od mojeg zahtjeva.

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Rovis_Arbutini0001.jpg

On je od našeg izabranog ali u nekim stvarima nepoštenog predstavnika zaprimljen:

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Rovis_Arbutini0002.jpg

A od predstanika mog stubišta:

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Rovis_Brlecicu.jpg

Bilo bi možda bolje da se za taj mandat od dan-dva nikad nisam ni ponudio, na sastanku od:

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Rovis_Arbutini0003.jpg

Kako možete vidjeti ispod, negdje pri sredini, u zapisniku s tog sastanka izričito piše:

"Za izvješće sa ovog sastanka inicijativnog odbora svim stanarima preko oglasne ploče zadužen je Miroslav Rovis, i za taj će posao dobiti naknadu za materijal (koliko potroši), kao i za vrijeme: 20 kn po satu (koliko potroši)."

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Rovis_Arbutini0004.jpg

A tu ispod piše (od svog mudrovanja koje efektivno graniči s laganjem izdvajam):

"Da, g. Miroslav Rovis", piše štovani Arbutina, "predstavnik suvlasnika" (t.j. Boris Arbutina; što ne veliš jednostavno "ja", odkad si impersonalan?) "traži odluku suvlasnika, jer ono što vi smatrate... odlukom nije u skladu sa našim Međuvlasničkim ugovorom."

Nevjerojatno!

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Arbutina_Rovisu0001.jpg

No, da skratimo... Trebalo je prvo dobiti natpolovičnu većinu, dakle ne oko 11% suvlasnika koliko je bilo nego preko 50%, t.j. oko 69 suvlasnika, pa onda napravii posao tog mrcvarećeg usuglašavanja ljudi poput Marija Peraka i Ljubice Beleslin, što je trajalo oko dva dana (drugi ovjerovitelji nisu radili poteškoće) --sve imam još uvijek dokumentirano, želi li tko vidjeti...

Da li je to realno bilo moguće?, štovani Arbutina, ja te evo javno pitam, i naravno očekujem odgovor!

Najvažnije je ovdje istaći da sam do tada kad sam dobio taj mandat (značenje ovdje: zadatak u ime tog odbora), odradio oko mjesec dana na pokušaju normaliziranja suvlasništva i dogovora u zgradi. Za tih oko mjesec dana, za koje nikakav mandat nisam imao, niti sam kad tražio, niti ću ikad tražiti išta od zgrade, dakle od vas, suvlasnici.

Da ti imaš stvarno takva mjerila nepristrano u svim prigodama, birokratski izvrtaču istine, Borise Arbutino, pa kakav bi ti posao napravio ikad?

---------------------------------------------

Npr.: evo dragi suvlasnici, priprema se, vjerovatno, masovno kopiranje materijala, samo je nekoliko ljudi odlučilo o tome da se prihvaća kopiranje u susjedstvu, od 50 lp stranica.

Bit će, možda 1200 ili više stranica. Dakle 600-njak kuna.

Što se odbacilo kad sam ja predložio na tom sastanku da se ako treba, i plati nekom put, ali da taj ode u neki susjedni kvart gdje je kopiranje po 18 ili 20 lp i time uštedi skoro 400 kn, nije jedino čemu se čudim.

Nego ono čemu se čudim jest: Po kojoj logici onda to ti, čovječe kaubojskog ponašanja, hoćeš te novce trošiti bez:

suglasnosti 50 + jednog suvlasnika, kako tvrdiš da se svaka odluka jedino može sprovesti?

budući da baš ti tu logiku proglašavaš?

Napomena: ama naravno da se ni predstavnik ni Vijeće ne bi mogli ni pomaknut kad bi baš za sve morali tražiti pristanak preko 50 posto suvlasnika... Ovi primjeri to ilustriraju i pokazuju samovolju, licemjerje, dvostruka mjerila i nepravičnost u usporedbi sa stavom prema meni i Viktoru Kranjčecu.

Javno te to pitam, i hoću javni odgovor.

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_Arbutina_Rovisu0002.jpg

"Nevjerojatno da sam se upustio u moj rad, a da nisam ni vidio Međuvlasnički ugovor."

Ne samo ja. Šta je bio rekao Ivica Lulić? Na jedinom sastanku na kojem je bio od sastanaka koje si ti sazvao. Da nije ni vidio taj naš ugovor.

A što je onda činjenica da je Lulić vodio zgradu, (tuga i jad u što nas je uvalio), a nije vidio taj ugovor? No dobro.

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_medjuvlasnicki_ugovor0001.jpg

U Međuvlasničkom ugovoru piše (na prvoj strani, pri dnu, dakle dva retka iznad na ovoj web stranici):

"Na sastancima suvlasnika vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnik suvlasnika i zapisničar."

Pa što se ti tako kaubojski nabacuješ proti mene pravilima, kad biraš koja ćeš od tih pravila držati a koja od istih gaziti.

Kojim pravom ti soliš pamet a ne držiš se suvlasničkog ugovora?

Javno te pitam i očekujem javni odgovor: Zašto se ne vode zapisnici i stavljaju na oglasne ploče? Što skrivaš?

img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_medjuvlasnicki_ugovor0002.jpg img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_medjuvlasnicki_ugovor0003.jpg img/Arbutina_soli_pamet.d/Vankina_zajednicki_dijelovi_zgrade.jpg

---------------------------------------------

Štovani sulasnici, ispod bi mogle, možda, slijediti poveznice na buduće stranice, a također bi sve što ispod pišem moglo jednom biti ili prebačeno na zasebne stranice, ili dijelom (čak možda i) izmjenjeno jer ovo je samo dio opisa podmuklog kaubojstva ovog mučnog predstavnika suvlasnika.

Na sastanku 25. veljače rekao sam da me najviše zapravo boli nepravda ne prema meni, nego prema Viktoru Kranjčecu.

Nažalost, tako jest. Na njegovoj grbači je cijela zrada bila najmanje šest (6) mjeseci u 2008., t.j. otkad se Ivica Lulić povukao, a samovoljni Boris kaubojskog stila, nakon što je zavlačio svo vrijeme otkad se odlučilo da ga se izabere za predstavnika, a to je, ne zaboravite, bilo oko početka lipnja 2008., a potvrđen je tek u studenom 2009., pokazuje sada volju da se Viktoru za sav trud dade jedno veliko, veliko, tužno i prazno ništa.

Jedino Viktor Kranjćec je svo to vrijeme mogao potpisati za bilo kakav kvar od svih 137 (?) suvlasnika koliko nas ima. A hitnih kvaova je bilo.

Dragi suvlasnici, hoćete li zaista biti tako nezahvalni?

Smatram da bilo što ispod 1,000 kn za svaki mjesec što je vršio dužnost predstavnika suvlasnika nije dostojno, nego je nezahvalnost.

To bi bilo 50% od naknade koju su predstanici suvlasnika imali unatrag nekoliko godina, mislim, sve do Borisa kaubojskog stila. Imali su, naime 2,000 kn na mjesec.

Možda ću vam moći jasno ispričati koliko podmuklo mudruje u vezi s Viktorom i s "nemogućnošću" da mu plati...

Ovako, nešto bitno još.

Ja sam jasno tražio na uvid račun kojim se isplatilo 5,500 kn tadašnjem predstavniku suvlasnika Ivici Luliću u neko vrijeme u 2007. godini, nakon što su postavljeni stupići - zaštita protiv nepopisnog parkiranja automobila na nogostup pred našom zgradom.

Ja sam to tražio 11. prosinca. Premda (citat iz Zakona o vlasništvu, članak 38,3:

"Svaki suvlasnik ima pravo u svako doba zahtijevati da se polože računi i podijele sve koristi."

...odgovor nisam dobio. Ne, nisam. I ovo šo sam dobio čekao sam skoro tri puna mjeseca.

Borise Arbutino, da li si ispunio zakon, koji kaže "u svako doba". Dan-dva tri, tjedan, ajde... Ali tri (3) mjeseca.

Ma gdje ti je moralno pravo da soliš pamet i pričaš o zakonu, tugo jedna?

Tog računa nema u papirima koje sam dobio. Nema nigdje tog iznosa tome primatelju. A desetak ljudi mi je u ožujku i travnju 2008. reklo da on postoji, pa i sama Barka Perak, naša blagajnica. Ja taj račun tražim na uvid. Taj račun je, prema svim tim izvorima, sam sebi kao nalogodavac potpisao Ivica Lulić, a isplatila mu Barka Perak, blagajnica Vankine 2-10, protivno zakoni, ugovoru i moralu, za posao za koji nikakve osnove nije imao naplatiti ga, jer je taj posao, taj materijal, to sve platio Grad Zagreb. Slobodno upitajte i Alena, domara Mjesne zajednice u Zapruđu. I njemu je Ivica Lulić išao i tražio da mu napiše račun na taj iznos...

Nemogući predstavniče suvlasnika kaubojskog ponašanja, ovu gnjavažu što si mi dosad priuštio, jer, vjeruj mi, meni si stvarno toliko štetan da bih rado platio, a ne da mi se plati, samo da ne mudruješ i soliš pamet, pa bih i zaboravio da mi zgrada duguje, samo da se zauvijek odrekneš da ikad više budeš predstavnik suvlasnika u ovoj zgradi.

I još ovo. Možda jest priča gotova, ali ne vjerujem da zaista jesmo završili priču o liftovima, uza sve ovo gore navedeno...

Naime, što je s vama, cijenjeni suvlasnici? Kroz dvije-tri-četiri, koliko li, godina ćemo plaćati liftove koji su sada gori nego što smo prije imali...

Koje smo svi skupa kupili na neviđeno... Kupio Lulić za sve nas, no...

I sad vam je svejedno hoćete li ili nećete saznati što je bilo...

Naravno, nemam se namjeru ubiti ovim pisanjem i oglašavanjem na ploči i stubištu da saznam, ali mogu barem javno još jednom tražiti, ali u svoje ime samo (znamo sad da imamo to pravo, jel'):

Sve račune, sve ponude u vezi liftova na sunce. Cijelu priču na sunce. Mijo Pavlic (Vankina 8) i ja dobili smo nešto vrlo, vrlo malo, nedovoljno i nepotpuno. Priča u vezi liftova bi moralo biti još puno za pokazat kod nekoga i negdje...

Bar bih želio znati usporediti... Čujem, ugrađuju se novi liftovi, ali kako treba, na Meštrovićevom trgu, zgrada 30 metara od nas, najbliža na tom trgu, mislim.

Pa, plaćajući tih svojih 5-6,000 kn ili 10,000 kn, koliko li će biti, da bar znam: gle u šta smo se, mi suvlasnici, uvalili vlastitom nebrigom i prepuštanjem da par ljudi radi u tajnosti.

A i Boris kaubojskog ponašanja uporno bi da radi u tajnosti, također...

Sve što je dosad kuhao, asistiralo mu je 6-7 ljudi, a drugi nisu smjeli znati!

Protuzakonito!

Dužni ste, predstavnici (glavni i stubišta), oglasiti sastanak unaprijed svaki put!

Kao i kad vas tko zatraži, dati sve materijale na uvid. Meni nisi htio dati ništa na uvid nakon zadnjih sastanaka, s kojih si me, gle, ipak prestao tjerati... Kako to?

Eh, još ovo, ali zadnje je.

Piše Boris kaubojski:

"Ako ne vjerujete svojim stubišnim predstavnicima, a to ste izjavili i napisali, probajte..."

A ja sam napisao, a nikad drugačije nisam ni kazao, ovo (piše i dalje na prvoj stranici ovog bloga koji upravo čitate:

A štovanom Brlečiću koji bi trebao biti i moj predstavnik stubišta otvoreno poručujem da je sramotno pokušati lagati da materijale za sastanak koji sam od njega tražio u subotu na uvid, "nema", da bi zatim, kad sam ga prozreo, otvoreno izjavio, imam, ali ti ih ne dam...

Nije mi drago što to moram napisati, ali Žorž, krivi kauboja, ne mene. Moram ispraviti njegovo izvrtanje istine.

Indikativ prezenta koji si upotrijebio, Borise, označava trajno stanje nepovjerenja, a to nadam se, između mene i Brlečića nije slučaj, i to nisam rekao ni napisao. Međutim, da me dobro predstavlja nije slučaj. Ne predstavlja me uopće ako odbija dati dokumenate na uvid, ne. Ako ih ne daje. Vidjet ćemo...

I stoga ovdje, budući da će upravo ova, ali tiskana, internetska stranica, uz još jednu drugu stranicu, obje sa www.vankina2-10.com, biti uručena Borisu Arbutini, kao i Joži Brlečiću, pitam i tebe, štovani Brlečiću:

Prije toga dana kad si iz nekog razloga odbio dati mi na uvid dokumente u vezi s našim zajedničkim vlasništvom, u ranijim tjednima, prilikom ranija dva sastanka, bio sam dobio od tebe takve dokumente bez problema i bez problema ti vratio.

Budući da ne namjeravam ostati bez mogućnosti da imam, ako hoću, na uvid baš sve što se zbiva u zgradi nad kojom sam jedan od vlasnika, volio bih da mi odgovoriš, da li je ili nije moguće od tebe biti informiran o tome što se u zgradi zbiva? Želim zaboraviti da si već na sastanku u siječnju dao negativan odgovor (zapisnik nepostojeći). Očekujem da ćeš promijeniti stav i poštovati moje pravo suvlasništva, kao i svoju dužnost predstavljanja. Hvala.