3. veljače 2020.

Vodomjeri, ugradba, kojom prilikom majstori naprave dodatne kvarove, sve bi (masno) dodatno naplatili... (a onda poslije čak i priete!, ali ovo potonje je novo, jutros se sbilo)

1. veljače 2019.

Priedlog Međuvlastničkog ugovora

Zapravo to je nedovršen i do daljnjeg napušten pokušaj... Tamo su i druge novosti, napori, i pokušaji u ranoj 2019. g.

15. travnja 2016.

Privrjemena napomena:

Ima viesti koje bi vas trebale razveseliti, dragi suvlastnici.

(A ako je čitatelj namjernik nepovezan s našom zgradom, ovdje može podosta saznati o tome kako u svojoj zgradi uvesti svjetlovodnu mrežu...)

Pa proučite i saznajte većinom dobre (i u manjoj mjeri loše viesti) sa:

 

http://www.vankina2-10.com/posta/

da lakše zapamtite, možete utipkati čak i:

 

www.vankina2-10.com/pošta/ (ali treba biti "/" na kraju)

 

2016-02-26
Nametnuta i Nepotrebna Fiktivna Zabrana

2016-02-25
Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice

2016-02-17
Uvođenje Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10